Ouwster-Trijegeaën heeft een officiële Buurt Preventie App (BPA)
Net als onze omliggende dorpen en inmiddels meer dan 8100 andere buurten heeft Ouwster-Trijegeaën een officiële Buurt Preventie App (BPA).

Wat is een BPA?
Een BPA is een WhatsApp groep welke speciaal aangemaakt is om de buurt veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt, zoals het melden van verdachte situaties in onze omgeving of een oproep doen in noodsituaties.

De leden van de BPA houden samen een oogje in het zeil. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wie kunnen lid worden van onze BPA?
Iedereen die 18 jaar of ouder is en inwoner van Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega of Oldeouwer en de bewoners van Meerweg Rohel zijde, bewoners van de kruising Meerweg-Heerenweg en de bewoners van de 8 huizen aan de Haulsterweg bij Melbo. Misschien ben je al lid van een niet-officiële BPA in je dorp of straat. De BPA Ouwster-Trijegeaën gaat verder dan je eigen straat of buurt. Daardoor worden er veel meer mensen tegelijk geïnformeerd en krijg je zelf ook sneller informatie.

We verzoeken je om lid te worden van deze app, omdat deze veel mogelijkheden biedt. Lidmaatschap is kosteloos. Uiteraard kan je ook lid zijn van twee of meer officieel erkende BPA’s. (Rohel, Haskerhorne, Rotsterhaule).

Wat zijn de bevoegdheden van de beheerders?
Voor een goede werking van de app zijn beheerders nodig. Daar waar nodig krijgen zij ondersteuning van het bestuur van Plaatselijk Belang. De beheerders voegen leden toe aan de app-groep, houden toezicht op het juiste gebruik van de app en hebben contact met de beheerders van de BPA’s in onze naaste omgeving. Zo kunnen zij verdachte situaties delen met andere BPA’s en blijft de melding niet alleen beperkt tot onze regio. Bij misbruik van de app kunnen de beheerders ook leden verwijderen.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens van de deelnemers?
De persoonsgegevens die wij vragen zijn: naam, adres, 06-nummer en e-mail adres. Het 06-nummer is nodig voor de communicatie binnen de whatsapp groep. Voor een goede en snelle communicatie is het soms noodzakelijk dat de beheerders weten van wie het 06-nummer is, vandaar de naam en adresgegevens. Het e-mail adres zal alleen gebruikt worden in hele specifieke gevallen. De 06-nummer zullen zichtbaar zijn in de app groep. De namen zijn alleen zichtbaar als ze al in het adresboekje van je eigen smartphone staan.

Wat doe je bij verdachte situaties?
De app groep is uitsluitend bestemd voor het melden van verdachte situaties of om een oproep te doen in noodsituaties. Het is niet voor onderling contact/privéberichten.

 Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
– S = Signaleer de verdachte situatie, kenteken, type auto, persoonskenmerken, etc.
– A = Alarmeer 112 (De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt). De beheerders van de BPA doen geen melding bij 112!
– A = App om je waarneming bekend te maken in de BPA en laat ook weten dat je al een melding gedaan hebt bij 112. Houdt de meldingen kort en bondig en reageer niet met duimpjes etc.
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Speel daarbij geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Breng jezelf niet in gevaar.

TIP: Stel voor deze WhatsApp groep een aparte signaaltoon in.
Lid worden van de BPA Ouwster-Trijegeaën kan door een mail te sturen naar:
bpa@pb-ouwstertrijegeaen.nl onder vermelding van je naam, adres en 06-nummer van de smartphone.

Hoe meer deelnemers, hoe meer ogen en oren om de buurt veilig te kunnen houden!