Zonnepark voormalige vuilstort

Op 21 maart 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor locatie voormalige vuilstort. Het gaat om het realiseren van een zonnepark.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt. Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Er zijn 15 mei, 5 juni en 19 juni informatie bijeenkomsten geweest in de Hichte.