Wat is mijn lotnummer staatsloterij

  1. Kan Uw Gamingbudget Het Spelen Op Story Of Odin Aan: Spelen craps online is eenvoudig genoeg.
  2. Gemiddelde Uitbetaling Van Gonzos Quest Megaways - U kunt ook Banana Splash slot spelen bij Golden Game, en het beschikt over negen winnende lijnen, die kunnen worden aangepast aan minder winnende lijnen.
  3. Spelregels Voor Dragon Kings: Een reden hiervoor komt voort uit de hoge belastingtarieven PA legt op gaming inkomsten.

Winnen van het casino

Multiplier Spots Voor Hogere Winsten African Elephant
Als u uw games te allen tijde bij u wilt hebben, probeer dan te spelen via de telefoon.
Bonusaankoopoptie The Shadow Order
Zoals we eerder spraken, 666 Casino biedt ook een aantal live dealer spellen in verschillende formaten.
Begin dan met winkelen en verdien geld terug beloningen, en Bekijk meer manieren om te verdienen.

Breda loterij nieuws

Bom Met Een Vermenigvuldiger In Toshi Video Club
Ongeacht waar je land, zodra u het bonus-evenement te activeren, er zeker van dat youll winnen ten minste een van de beschikbare potten.
Gratis Watervallen En Gratis Spins In Piggy Pirates
Haar meest prominente rol als voiceover talent is in de Family Guy tekenfilmserie, waar ze Bonnie Swanson stemmen.
Happy Nuts Betalingsregels

Nieuwsbrief

Beste dorpsbewoners,

Het jaar 2021 gaat alweer richting de Lente. Tijd om jullie over een aantal zaken bij te praten. Als bestuur zijn we, ondanks de Corona-crisis en lock down, nog steeds bezig om voor ons dorp belangrijke zaken voor te bereiden, te bespreken en tot realisatie te brengen. Helaas konden we geen jaarvergadering organiseren om jullie hierover te informeren. Deze nieuwsbrief geeft een korte beschrijving van onderwerpen en activiteiten van het afgelopen jaar (2020) en begin van dit jaar (2021). Binnenkort zult u via de brievenbus nog het jaarverslag over 2020 ontvangen. Deze zal ook op onze website gepubliceerd worden. De onderwerpen waarover we u in deze nieuwsbrief kort willen informeren zijn:

  • Voet/fietspad Heerenweg
  • Zonnepark
  • Nieuwbouw
  • Asfalteren tunnel
  • Netverzwaring
  • Verlichting fietspad Seewei/Haulstersingel

Afgelopen maand zijn we met wethouder Jos Boerland en onze nieuwe dorpscoördinator Hendrik Hoekstra o.a. over deze onderwerpen in gesprek geweest.

VOET/FIETSPAD HEERENWEG

Een voor ons belangrijk onderwerp waar de afgelopen jaren al veel over is gezegd en geschreven. Uiteindelijk heeft de werkgroep tijdens de jaarvergadering van 2019 een concreet plan aan de wethouder aangeboden. Als dorp hechten we groot belang aan de uiteindelijke realisatie van een veilige voet/fietsverbinding voor iedereen die graag een ommetje Haulsterbossen maakt, de hond wil uitlaten of van fietsen houdt. Er is stevig voor gelobbyd, en ondanks Corona en het online-overleg met gemeente, zijn we weer een stap verder in realisatie. Helaas nog niet met het door ons gewenste resultaat. We zitten op dit moment in een tussenfase.

De uitkomst van een breder onderzoek naar de fietsveiligheid in De Fryske Marren heeft er uiteindelijk toe geleid dat de route Heerenweg prioriteit ‘HOOG’, heeft gekregen. Maar dan wel als onderdeel van de gehele route richting Rotsterhaule. Hiermee is het directe belang van ons plan nog niet gediend. Er worden nu eerst maatregelen genomen om de snelheid te verlagen door op de verschillende kruispunten op de gehele route plateau’s aan te leggen. Uitvoering zal z.s.m. in 2021 plaatsvinden. Daarna volgt evaluatie en als blijkt dat dit onvoldoende effect heeft kan de aanleg van een fietsvoorziening worden overwogen. Het beter in beeld brengen van de behoefte (aantal fietsers) verdient hierbij aandacht. Vanuit recreatief oogpunt kan dit eventueel ook eerder worden geagendeerd. Vooral dit laatste is van belang, omdat daarmee de kansen op uitvoering vergroot worden. Nu ligt de nadruk alleen op veiligheid.

Tenslotte is de snelheid waarmee automobilisten het dorp in en uitrijden ook met de gemeente besproken. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn besproken. Binnenkort zal het punt veiligheid op de route Heerenweg in de gemeenteraad besproken worden.

ZONNEPARK

Plaatselijk Belang heeft ten aanzien van het beoogde zonnepark de afgelopen maanden diverse pittige gesprekken gevoerd met de gemeente, provincie en met Groen Leven. Eén van de eisen die wij als PBO stelden was dat de panelen niet op de ‘hoge bult’ geplaatst zouden worden. De provincie moet echter in het kader van de energietransitie bepaalde doelstellingen halen m.b.t. alternatieven voor het opwekken van energie. Zij wil in dat kader zoveel mogelijk zonnepalen op de voormalige vuilstort. Op verzoek van de gemeente heeft Groen Leven eind 2020 een proefopstelling geplaatst; hiermee is enigszins inzichtelijk gemaakt wat het effect zou zijn als er wel panelen op de hoge bult zouden komen. Samen met twee wethouders en enkele gemeenteambtenaren heeft PBO de zaak ter plekke besproken. Het uiteindelijke resultaat van alle gesprekken is dat de provincie afziet van de verplichting om zonnepanelen te plaatsen op de hoge bult. Groen Leven gaat nu een plan maken voor het plaatsen van panelen op de rest van de voormalige vuilstort. Op basis van deze plannen moet Groen Leven bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen, voordat deze geplaatst mogen worden.

De tweede eis die wij stelden bij het zonnepark project was de agrariër die nu het land op de voormalige vuilstort gebruikt, gecompenseerd wordt wanneer hij deze hectares dan niet meer kan gebruiken. Dit heeft nl. zeer grote gevolge voor zijn bedrijfsvoering. Omdat deze onderhandelingen niet door PBO gevoerd zijn, kunnen we over die gesprekken geen verslag aan u doen. Wij hebben dit punt echter wel herhaaldelijk bij de partijen onder de aandacht gebracht, om te voorkomen dat dit ‘vergeten zou worden’. Onze voorzitter van PBO is mede-eigenaar van bovenbedoeld bedrijf.

Om belangenverstrengeling te voorkomen, heeft hij niet deelgenomen aan de gesprekken die PBO voerde met de gemeente, provincie of Groen Leven.

Op dit moment ligt het initiatief bij Groen Leven om met een plan van aanpak te komen dat aan de verschillende eisen voldoet. Daarna volgt nog een proces waarin we als dorp mee kunnen denken. Mocht het plan om zonnepanelen te plaatsen werkelijk uitgevoerd worden, dan zijn er een aantal mogelijkheden waarop het dorp kan meeprofiteren van de energieopbrengsten (participatieproces). Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zal PBO t.z.t. een werkgroep opzetten.

NIEUWBOUW

De woonvisie van de gemeente geeft meer ruimte voor het bouwen van woningen in de dorpen. Hierover zijn we in gesprek geweest met de gemeente. Als bestuur zullen we met een haalbaarheidsonderzoek aannemelijk moeten maken dat er voldoende behoefte is voor woningbouw in het dorp.

ASFALTEREN TUNNEL

De onderhandelingen met Van der Lee en de gemeente hebben lang geduurd, maar asfalteren gaat toch eindelijk gebeuren: in het voorjaar gaat er geasfalteerd worden in de tunnel. Zoals iedereen waarschijnlijk heeft gezien, heeft de tunnel ook een naam gekregen: Haulstertunnel.

NETVERZWARING

Naast de glasbak op de Wolsmastate is een grote blauwe bak geplaatst. Deze is geplaatst door Liander voor netverzwaring. Van de plaatsing hiervan waren we als PBO niet op de hoogte. Er blijkt geen omgevingsvergunning voor nodig te zijn geweest. Enkele omwonenden zijn niet helemaal te spreken over de definitieve plek en kleur van de bak. Er is contact geweest met de gemeente over eventuele plaatsing van struiken rondom deze bak om deze aan het zicht te onttrekken en op te laten gaan in de omgeving. Over de voortgang hiervan hebben we nog niets gehoord.

VERLICHTING FIETSPAD SEEWEI/HAULSTERSINGEL

We vinden de desbetreffende oversteek van fietsers onvoldoende verlicht; dit wordt als vervelend ervaren. We hebben als bestuur om betere verlichting gevraagd. Besloten is om alsnog een lichtmast bij te plaatsen nabij de fietsoversteek. De levertijden zijn helaas wel lang, zodoende we niet exact weten wanneer deze geplaatst wordt.

TENSLOTTE

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen kunt u ons altijd benaderen. En ook al zien we elkaar minder vaak dan we zouden willen, laten we hopen op een meer ‘open’ voorjaar en een bruisende zomer.

Groeten van het bestuur van Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën.