Nieuwsbrief

Beste dorpsbewoners, Het jaar 2021 gaat alweer richting de Lente. Tijd om jullie over een aantal zaken bij te praten. Als bestuur zijn we, ondanks de Corona-crisis en lock down, nog steeds bezig om voor ons dorp belangrijke zaken voor te bereiden, te bespreken en tot realisatie te brengen. Helaas konden we geen jaarvergadering organiseren… Lees meer

Proefopstelling zonnepanelen

ZONNEPARK 25-09-2020Eind september begin oktober wordt er op verzoek van de Gemeente door Groen Leven eenproefopstelling van zonnepanelen geplaatst op de voormalige vuilstort.Na de drie informatie avonden in 2019 die door Groen Leven georganiseerd waren, was ereen principe plan over de locatie van de zonnepanelen. Zowel de Mienskip als Groen Levenkon zich hier in vinden…. Lees meer

Nieuwe website online!

Zoals u wellicht heeft gezien, is de site van het Plaatselijk Belang Ouwstertrijgeaën geheel vernieuwd. Op deze nieuwe site is er meer informatie te vinden over onze drie dorpen. We proberen deze regelmatig van updates te voorzien, zodat de informatie op de site actueel blijft. Voor tips en suggesties, mail naar: correspondentie@pb-ouwstertrijegeaen.nl.

Zonnepark voormalige vuilstort

Op 21 maart 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor locatie voormalige vuilstort. Het gaat om het realiseren van een zonnepark. De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt. Wilt u meer weten? Bel… Lees meer