Wie kunnen lid worden van PBO? Alle vaste inwoners van de Ouwster-Trijegeaën die het doel en streven van onze vereniging onderschrijven: het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het gebied v.d. Ouwster-Trijegeaën.

Ben je georiënteerd op de Ouwster-Trijegeaën en voel je je verbonden met de inwoners? Ook dan kun je lid worden van Plaatselijk Belang.

Waarom?

Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën komt op voor de belangen van de inwoners van onze 3 dorpen Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer. We dirigeren en coördineren initiatieven vanuit onze dorpsgemeenschappen, zijn bezig met onderwerpen op korte termijn, maar hebben tevens oog voor zaken die op langere termijn geregeld moeten worden. We werken al enige tijd samen met De Fryske Mienskip op glas om glasvezel in onze dorpen te krijgen. Ook werken we samen met de zg. Club van Aanjagers Tsjûkemar met als doel opwaardering van het gebied rondom Tsjûkemar. Hierbij kijken we ook naar wat dit voor onze 3 dorpen op kan leveren.
Verder zorgt Plaatselijk Belang voor de aankleding van het dorp (bankjes, picknicktafels en ook in december de kerstboom op de hoek in Ouwsterhaule).

Jaarvergadering PBO

Eén keer per jaar is er een jaarvergadering voor alle leden. Op deze vergadering informeren we de leden over voorgenomen acties en plannen, vragen we steun voor initiatieven, leggen we verantwoording af over gemaakte keuzes en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder en dorpencoördinator. Verschillende commissies en werkgroepen krijgen gelegenheid om terug te blikken of plannen te presenteren. Daarnaast presenteert het bestuur de jaarcijfers en geeft een toelichting op het jaarverslag.

Meer…

Voor vragen over Plaatselijk Belang kunt u natuurlijk altijd terecht bij de bestuursleden. Bent u inwoner van de Ouwster-Trijegeaën en nog geen lid van Plaatselijk Belang? Voor maar €5,- per persoon/per jaar bent u al lid en mag u meedenken en meepraten.

Lid worden?

Vul hieronder het formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op!