PB-Ouwstertrijegeaen.nl

Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Oldeouwer…Drie dorpen, Eén gemeenschap

Drie dorpen, Eén gemeenschap

Introductie

Welkom op de site van Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën. De site waar u allerhande informatie kunt vinden over onze 3 dorpen, Ouwster-Nijega, Oldeouwer en Ouwsterhaule. Het zijn onderwerpen die gaan over de leefbaarheid van het dorp, feesten, verenigingen en organisaties en allerhande activiteiten.

Friesland: ongetwijfeld de meest eigenzinnige provincie van Nederland. En volgens velen ook de mooiste. Niet voor niks wordt Friesland jaarlijks door honderdduizenden toeristen bezocht. Hoewel het in de zomer op sommige plaatsen best druk kan zijn, staat Friesland in het algemeen synoniem voor ruimte en rust.Nergens in Nederland treft u zo’n grote afwisseling in landschappen als juist in Friesland. Het indrukwekkende getijdengebied van de Wadden, de Waddeneilanden met hun eindeloze stranden, het schitterende, nog grotendeels onontdekte terpengebied, het unieke coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden, de bossen in het zuidoosten van de provincie en in het prachtig glooiende Gaasterland, de schitterende IJsselmeerkust en natuurlijk de beroemde Friese Meren.

Het prachtige, afwisselende landschap gaat hand in hand met een rijke en gevarieerde natuur. Vier van de in totaal twintig Nationale Parken liggen (deels) in Friesland: Schiermonnikoog, het Lauwersmeergebied, de Âlde Feanen en het Drents Friese Wold. En het hele waddengebied is in 2009 zelfs door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Behalve die grote gebieden telt Friesland ook tal van kleine landschappelijke juweeltjes, die worden beheerd door It Fryske Gea of Natuurmonumenten.Vrijwel overal in Friesland is de rijke cultuurhistorie zichtbaar en voelbaar: terpen met eeuwenoude kerkjes, oude dijken, molens, gemalen, veenafgravingen, kanalen, vaarten en de vermaarde Friese Elfsteden. Daarnaast telt Friesland tal van kleinschalige en vaak zeer charmante musea die de lokale geschiedenis op originele wijze belichten.Maar Friesland heeft meer te bieden dan alleen het verleden! Musea voor hedendaagse kunst, galeries, beeldentuinen, etc. Festivals in Friesland? Kiest u maar: muziek, theater, opera… Evenementen in Friesland? Wie kent niet de Elfstedentocht, de Sneekweek, het Skûtsjesilen of de PC, het Wimbledon van het kaatsen… Maar er zijn in Friesland nog tal van andere evenementen, groot en klein.Friesland: de meest complete provincie van Nederland. Friesland heeft iedereen iets te bieden: jong, oud, gezinnen met kinderen, liefhebbers van ruste en ruimte maar ook degenen die wat meer actie willen. Friesland ís alles: schitterende landschappen, prachtige natuur, een rijke cultuur, volop activiteit en een gemoedelijke sfeer. En in Friesland kán alles: fietsen, wandelen, winkelen en lekker eten; grenzeloos varen, zeilen, skeeleren of paardrijden; luieren op het strand, vliegeren, strandzeilen en zwemmen; schaatsen, ijszeilen, ijsje eten, terrasje pakken, stoomtrein nemen…

foto's: Foppe Veldstra

 

De Fryske Marren opglas

Hoogwaardig breedband via glasvezel in De Fryske Marren

Laat u informeren over glasvezel en meld u alsvast aan als u interesse heeft en neem een kijkje op http://www.dfmopglas.nl


 

Zoals u kunt zien in onderstaande grafiek zijn de dorpen Ouwster-Nijega en Oldeouwer vooruitstrevend in het aanmelden!
We staan op bovenaan!

Club van aanjagers van de Tsjûkemar

Stichting De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar is opgericht op 1 april 2016 en stelt zich ten doel om toeristisch-recreatieve plannen aan te jagen op en om de Tsjûkemar in al haar facetten. Bestuursleden worden voorgedragen door Plaatselijk Belang en/of Ondernemersverenigingen van de omliggende dorpen rondom de Tsjûkemar, zodat een evenredige vertegenwoordiging uit deze regio zitting heeft in het bestuur.

We zijn in november 2014 van start gegaan met een brainstormsessie in Balk. Daarna hebben we o.a. een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden in september 2015 (opkomst zo’n 150 personen). Alle ideeën zijn verzameld, besproken, bestudeerd in samenwerking met de Provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren en vervolgens uitgewerkt tot een concreet plan zoals weergegeven in onze visiekaart (zie bijlage).

 

Onze regio biedt een aantal unieke kansen die we graag willen benutten. Het ligt op korte afstand van de Randstad, het is het grootste meer van Friesland en ons meer is redelijk goed toegankelijk. Ook voor de recreant die niet over een boot beschikt. Die kracht van de Tsjûkemar willen we benutten door nieuwe vormen van recreatie te stimuleren. Zo is aan de westkant van het meer (aan de oostzijde van de snelweg) voldoende ruimte voor drukke(re) recreatieve activiteiten. Aan de oostkant van het meer willen we mogelijkheden voor “stillere” recreatieve activiteiten en natuur benutten. Daarnaast willen wij de kracht van onze samenleving gebruiken. De ambitie van onze stichting is om ondernemers en inwoners “aan te jagen” om in het gebied te investeren en de regio qua recreatieve en toeristische voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Ook vinden wij het van groot belang dat de dorpen in de Tsjûkemar-Regio meer gaan samenwerken, een eenheid vormen, elkaar aanvullen en elkaars kwaliteiten gaan benutten. Als wij de kracht van onze samenleving benutten, wordt de leefbaarheid van onze dorpen versterkt.

Beschouwing 4 Mei 2016

U kunt de Beschouwing van 4 Mei jl. hier nog eens nalezen.

 

Site New

Zie hier de geheel vernieuwde website van Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaen. Geheel aangepast aan de moderne tijd en techniek, dus tevens te bekijken op je telefoon, tablets etc.

realisatie: www.profileer.nl

 

Jaarvergadering 2016

Op maandag 14 november jl. vond de Jaarvergadering plaats om 20.00uur in Dorpshuis De Hichte.
De notulen van deze vergadering kunt u hier nalezen.

 

Dorpsvisie

 

bekijk de dorpsvisie digitaal !

Stichting BRM

 

 

Op 9 april 1991 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gaasterlân-Sleat besloten tot het oprichten van een stichting voor monumentenbehoud.
Daarin moesten alle rijksmonumenten van deze gemeente worden ondergebracht.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingbrm.nl