PB-Ouwstertrijegeaen.nl

Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Oldeouwer…Drie dorpen, Eén gemeenschap

Drie dorpen, Eén gemeenschap

Introductie

Welkom op de site van Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën. De site waar u allerhande informatie kunt vinden over onze 3 dorpen, Ouwster-Nijega, Oldeouwer en Ouwsterhaule. Het zijn onderwerpen die gaan over de leefbaarheid van het dorp, feesten, verenigingen en organisaties en allerhande activiteiten.

Friesland: ongetwijfeld de meest eigenzinnige provincie van Nederland. En volgens velen ook de mooiste. Niet voor niks wordt Friesland jaarlijks door honderdduizenden toeristen bezocht. Hoewel het in de zomer op sommige plaatsen best druk kan zijn, staat Friesland in het algemeen synoniem voor ruimte en rust.Nergens in Nederland treft u zo’n grote afwisseling in landschappen als juist in Friesland. Het indrukwekkende getijdengebied van de Wadden, de Waddeneilanden met hun eindeloze stranden, het schitterende, nog grotendeels onontdekte terpengebied, het unieke coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden, de bossen in het zuidoosten van de provincie en in het prachtig glooiende Gaasterland, de schitterende IJsselmeerkust en natuurlijk de beroemde Friese Meren.

Het prachtige, afwisselende landschap gaat hand in hand met een rijke en gevarieerde natuur. Vier van de in totaal twintig Nationale Parken liggen (deels) in Friesland: Schiermonnikoog, het Lauwersmeergebied, de Âlde Feanen en het Drents Friese Wold. En het hele waddengebied is in 2009 zelfs door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Behalve die grote gebieden telt Friesland ook tal van kleine landschappelijke juweeltjes, die worden beheerd door It Fryske Gea of Natuurmonumenten.Vrijwel overal in Friesland is de rijke cultuurhistorie zichtbaar en voelbaar: terpen met eeuwenoude kerkjes, oude dijken, molens, gemalen, veenafgravingen, kanalen, vaarten en de vermaarde Friese Elfsteden. Daarnaast telt Friesland tal van kleinschalige en vaak zeer charmante musea die de lokale geschiedenis op originele wijze belichten.Maar Friesland heeft meer te bieden dan alleen het verleden! Musea voor hedendaagse kunst, galeries, beeldentuinen, etc. Festivals in Friesland? Kiest u maar: muziek, theater, opera… Evenementen in Friesland? Wie kent niet de Elfstedentocht, de Sneekweek, het Skûtsjesilen of de PC, het Wimbledon van het kaatsen… Maar er zijn in Friesland nog tal van andere evenementen, groot en klein.Friesland: de meest complete provincie van Nederland. Friesland heeft iedereen iets te bieden: jong, oud, gezinnen met kinderen, liefhebbers van ruste en ruimte maar ook degenen die wat meer actie willen. Friesland ís alles: schitterende landschappen, prachtige natuur, een rijke cultuur, volop activiteit en een gemoedelijke sfeer. En in Friesland kán alles: fietsen, wandelen, winkelen en lekker eten; grenzeloos varen, zeilen, skeeleren of paardrijden; luieren op het strand, vliegeren, strandzeilen en zwemmen; schaatsen, ijszeilen, ijsje eten, terrasje pakken, stoomtrein nemen…

foto's: Foppe Veldstra

 

Afsluiting Haulstersingel

 

 

 

Inloopbijeenkomsten afsluiting Haulstersingel
Binnenkort starten we met zandtransport van het zanddepot naar de andere kant van de A6. Om het veilig te houden voor iedereen wordt de Haulstersingel waarschijnlijk tot het eind van dit jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de inloopbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de gevolgen en hoe we die kunnen beperken.

Op:

Dinsdag 21 en donderdag 23 juni van 17.00-20.00uur


Locatie:

Informatiecentrum knooppunt Joure Sewei 4b in Joure
(naast McDonald’s)Wat gaan we doen?
Momenteel zijn de werkzaamheden rond de aanleg van Knooppunt Joure volop aan de gang. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de aanleg van de fly-overs van en naar Sneek en het ophogen van de terpen voor de aansluitingen van Entree Joure. Voor deze werkzaamheden is veel zand nodig. Dit zand moet van het grote zanddepot naast de A6 naar de andere kant van de weg komen. Om het zand te kunnen vervoeren wordt gebruik gemaakt van de Haulstersingel. De Haulstersingel wordt daarom waarschijnlijk tot het eind van dit jaar geheel afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Waarom gaan we dit doen?
In eerste instantie zou het zand per leiding naar de andere kant van de A6 vervoerd worden. Helaas blijkt dit niet mogelijk. Daarom is het voornemen om het zand over de Haulstersingel te vervoeren. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren zijn de rijstroken op de A6 versmald en willen we vanaf zaterdag 25 juni de Haulstersingel afsluiten voor het gemotoriseerde verkeer. De reden voor deze afsluiting is omdat we onveilige situaties willen voorkomen, er zijn namelijk periodes dat er elke minuut een vrachtwagen door de Haulstertunnel rijdt. Fietsers en aanwonenden kunnen op een veilige manier gebruik blijven maken van de Haulstersingel.

Wanneer?
We willen de Haulstersingel vanaf zaterdag 25 juni afsluiten. Vanaf 27 juni zal het zand getransporteerd worden. De afsluiting duurt uiterlijk tot het eind van het jaar.

Hoe?
Fietsers kunnen op een veilige manier gebruik blijven maken van de Haulstersingel. Overig verkeer moet gebruik maken van de omleidingsroute. Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u terecht bij het inloopuurtje in het informatiecentrum van Knooppunt Joure. Zo kunnen we de verkeersontwikkelingen rondom de afsluiting monitoren en evalueren. Op dit moment worden verkeersmetingen uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Vanuit  veiligheidsoogpunt willen we ook tijdens de afsluiting meten. Bij het ontstaan van een onaanvaardbare verkeerssituatie wordt in overleg passende maatregelen genomen.  

Vragen?
Dan kunt u contact opnemen via:

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of rechtstreeks:

Marloes de Graaf of Renske Janssen via: 085-483 09 85.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij Projectbureau knooppunt Joure, dat kan via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het telefoonnummer 0513-414375 of neem een kijkje op de website www.knooppuntjoure.nl.

Club van aanjagers van de Tsjûkemar

Stichting De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar is opgericht op 1 april 2016 en stelt zich ten doel om toeristisch-recreatieve plannen aan te jagen op en om de Tsjûkemar in al haar facetten. Bestuursleden worden voorgedragen door Plaatselijk Belang en/of Ondernemersverenigingen van de omliggende dorpen rondom de Tsjûkemar, zodat een evenredige vertegenwoordiging uit deze regio zitting heeft in het bestuur.

We zijn in november 2014 van start gegaan met een brainstormsessie in Balk. Daarna hebben we o.a. een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden in september 2015 (opkomst zo’n 150 personen). Alle ideeën zijn verzameld, besproken, bestudeerd in samenwerking met de Provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren en vervolgens uitgewerkt tot een concreet plan zoals weergegeven in onze visiekaart (zie bijlage).

 

Onze regio biedt een aantal unieke kansen die we graag willen benutten. Het ligt op korte afstand van de Randstad, het is het grootste meer van Friesland en ons meer is redelijk goed toegankelijk. Ook voor de recreant die niet over een boot beschikt. Die kracht van de Tsjûkemar willen we benutten door nieuwe vormen van recreatie te stimuleren. Zo is aan de westkant van het meer (aan de oostzijde van de snelweg) voldoende ruimte voor drukke(re) recreatieve activiteiten. Aan de oostkant van het meer willen we mogelijkheden voor “stillere” recreatieve activiteiten en natuur benutten. Daarnaast willen wij de kracht van onze samenleving gebruiken. De ambitie van onze stichting is om ondernemers en inwoners “aan te jagen” om in het gebied te investeren en de regio qua recreatieve en toeristische voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Ook vinden wij het van groot belang dat de dorpen in de Tsjûkemar-Regio meer gaan samenwerken, een eenheid vormen, elkaar aanvullen en elkaars kwaliteiten gaan benutten. Als wij de kracht van onze samenleving benutten, wordt de leefbaarheid van onze dorpen versterkt.

Beschouwing 4 Mei 2016

U kunt de Beschouwing van 4 Mei jl. hier nog eens nalezen.

 

De Fryske Marren opglas

Hoogwaardig breedband via glasvezel in De Fryske Marren

Laat u informeren over glasvezel en meld u alsvast aan als u interesse heeft en neem een kijkje op http://www.dfmopglas.nl


 

Zoals u kunt zien in onderstaande grafiek zijn de dorpen Ouwster-Nijega en Oldeouwer vooruitstrevend in het aanmelden!
We staan op bovenaan!

 

Site New

Zie hier de geheel vernieuwde website van Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaen. Geheel aangepast aan de moderne tijd en techniek, dus tevens te bekijken op je telefoon, tablets etc.

realisatie: www.profileer.nl

 

Jaarvergadering 2015

Op maandag 16 november jl. vond de Jaarvergadering plaats om 20.00uur in Dorpshuis De Hichte.
De notulen van deze vergadering kunt u hier nalezen.

 

Dorpsvisie

 

bekijk de dorpsvisie digitaal !

Stichting BRM

 

 

Op 9 april 1991 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gaasterlân-Sleat besloten tot het oprichten van een stichting voor monumentenbehoud.
Daarin moesten alle rijksmonumenten van deze gemeente worden ondergebracht.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingbrm.nl